Het accreditatieproces

Accreditatieprocedure

Wilt u, als aanbieder van opleidingen, accreditatie voor uw scholing aanvragen? Vul dan het aanmeldingsformulier op de website in. U ontvangt een offerte op basis van het aantal studiepunten (EC) en het soort opleiding (opleiding, bij- en nascholing, e-learning, systeemaccreditatie). Voor de accreditatie van Medische of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) geldt een vastgestelde prijs.

Tarievenoverzicht

Digitale offerte

U kunt de offerte digitaal ondertekenen; u gaat daarbij tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden van de SNRO. Na akkoord op de offerte (digitaal of via e-mail), ontvangt u een factuur. De facturering betreft de investering van de SNRO in het accreditatieproces. Betaling is geen garantie voor een positieve uitslag. Na betaling krijgt u de betreffende PAS (Portfolio Accreditatie SNRO) digitaal toegestuurd. U levert uw logo aan, zodra de opleiding of bij-en nascholing is geaccrediteerd zal deze worden geplaatst in het register. U vult de PAS (Portfolio Accreditatie SNRO) in en stuurt deze met de gevraagde bijlagen binnen 6 maanden digitaal naar de SNRO. Er zijn op de website van de SNRO hulpmiddelen voorhanden om deze invulling te ondersteunen onder Accreditatie > Hulpmiddelen voor accreditatie.

Algemene Voorwaarden

Accreditatie starten

De Accreditatie Commissie voert de accreditatie uit door beoordeling van de ingestuurde PAS en bijlagen. Bij de accreditatie van een opleiding ontvangt u binnen drie maanden een reactie, bij een opleiding Medische en/of Psychosociale Basiskennis en voor een bij- en nascholing binnen één maand. De systeemaccreditatie kent een eigen proces waarbij de betrokkenen samen de tijdsinvestering uitmaken. Deze reactie kan een memo zijn waarin u om aanvullend materiaal gevraagd wordt. De aanvullingen kunt u nog één keer kosteloos ter beoordeling aanbieden.

De Accreditatie Commissie reageert na uw reactie en aanvulling op de memo binnen één maand met de definitieve beoordeling. U ontvangt een bestuursbrief met het accreditatiebesluit (en – indien van toepassing – een accreditatierapport), certificaat en het SNRO kwaliteitskeurmerk. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een registratienummer en wordt uw scholing opgenomen in het SNRO register en als zodanig op de website van de SNRO geplaatst. Uw opleiding kan gedurende de accreditatietermijn in aanmerking komen voor een audit; er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor een lesbezoek. Voor de kosten hiervan verwijzen we u naar het tarievenoverzicht op de website. Na accreditatie mag u op uw eigen website vermelden dat uw scholing door de SNRO HBO-conform is geaccrediteerd. (NB: HBO-conform is niet hetzelfde als een HBO-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het HBO-niveau toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.)

Register