Downloads/Publicaties

Algemeen

Algemene voorwaarden Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO)

Voor het eerst is er nu een neutraal boek over alternatieve genezing van het fenomeen niet de lucht in prijst, noch verketterd, maar de waarde en betekenis voor de moderne samenleving verkent en de kwesties eromheen uitlegt.

Overzicht beroepsverenigingen in het CAM-veld

Privacy Statement van Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO)

De SNRO heeft geen BTW verplichting. Een accreditatie is voor 3 jaar geldig tenzij anders besloten door het Bestuur. Daarna volgt heraccreditatie.

De certificaatbijdrage geldt per uitgereikt certificaat (MBK en PsBK en bij- en nascholing). De studentbijdrage geldt jaarlijks voor alle studenten aan de opleiding.

SNRO als erkend keurmerk voor de STAP-regeling

Notities

Het formulier Formulier EC berekening met invulinstructie.

Invulinstructie formulier EC berekening

Formulier samenhang opleiding (hbo competenties) en artikel over kritische beroepssituaties (Ans Grotendorst, Mariël Rondeel, Pieterjan van Wijngaarden)

Door verzekeraars en beroepsverenigingen en koepels worden stellingen geponeerd en uitspraken gedaan over de zwaarte van de studielast (ECTS) en het niveau van opleidingen binnen het CAM veld en de eisen die verzekeraars daaraan zouden willen gaan stellen voor de therapeut die voor vergoeding in aanmerking wil komen.

Notitie over Notitie Versterking beroepscomponent in opleidingen en bij- en nascholingen in het CAMveld

Binnen beroepsverenigingen en beroepsopleidingen in het CAM-veld loopt men al jaren aan tegen wat nu precies de startkwalificaties van een bepaald beroep binnen het CAM-veld zou moeten zijn en hoe zich dat vertaalt in algemene en de vakspecifieke eindkwalificaties van het therapeutschap en de opleiding daarvan.

Een belangrijke rol van accreditatieorganisaties in het beroepsveld is het borgen van de startkwaliteit van professionals door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van onafhankelijke, kwalitatieve en transparante accreditatieprocedures.

Achtergrondartikelen

Wat zijn activerende werkvormen? Wanneer zet je ze in? Waarom zijn ze belangrijk? Een praktische gids voor het onderwijs.

Acupunctuuronderzoek Nijmegen zo lek als een mandje. (Artikel De Volkskrant)

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden

Informatie over APA-notatie bij literatuurverwijzing

Vanuit een veranderende samenleving wordt aan het beroep Natuurgeneeskundig Therapeut (NT) steeds hogere eisen gesteld. Hierdoor is het profiel en takenpakket van de NT steeds in ontwikkeling.
Van belang is om te komen tot een eenduidige omschrijving van het beroep NT.

De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists en zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Hiervan zijn zeven algemene competenties afgeleid.

De taxonomie van Bloom, vaak verkeerd gebruikt maar zo werkt het wel.

Het gebruik van internettechnologie en de eisen die gestel mogen worden aan digitaal onderwijs en didactiek.

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the
European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more
transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

European Curriculum Vitae format

In de ‘Omgedraaide Klas’ wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden en doet de leerling thuis. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt.
Hierdoor wordt de lestijd efficiënter gebruikt.

Het formuleren van leerdoelen

De Nieuwste Pabo - Handleiding Curriculum

Herziene taxonomie van de leerdoelen van Bloom.

Toelichting KNMG algemene competenties Medisch Specialist.

Kritische beroepssituaties geven competenties context

Raamwerk accreditatiecriteria en afspraken in het CAM-veld

Overzicht van leerlijnen en bijbehorende toetsvormen.

De Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganistatie (NVAO) kijkt met belangstelling naar het potentieel van Massive Open Online Courses (MOOCs), online onderwijs in het algemeen en blended learning voor het versterken van de kwaliteit van opleidingen. De NVAO hanteert daarbij een Nederlands-Vlaams, een Europees en een mondiaal perspectief.

Aanpakken van weerstand en praktische tips

Alle begrippen die er komen kijken bij accreditatie

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs - Een inventarisatie

Scribbr structuurtemplate voor scripties

Ondersteuning bij het digitaal toetsen

Studentenstatuut - Algemeen deel
Hogeschool van Amsterdam

Tips voor het construeren van een toets en het verbeteren van de kwaliteit van toetsen

Informatie over het ontwerpen van en toetscyclus

Toetsen volgens de toetscyclus fase 1, 2 en 3 tot en met gesloten en open vraagvormen

Voorbeelden en informatie over hoe een opleidingsinhoud gekoppeld kan worden aan
toetsing/examinering. Leerdoelen ordenen m.b.v. een taxonomie (Bloom of Romiszowski).

Voorbeeld SNRO accreditatie bij- en nascholing tot 1,5 EC

Objectieve website voor complementaire en alternatieve geneeskunde: www.iocob.nl