Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

in het particulier onderwijs

Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK)

  • Professionalisering en kwaliteitsborging Kinesiologie BvK (PKK), fase 1 en 2

    • EC :
    • Duur :
    • Geldig vanaf : 01-10-2015
    • Geldig tot : 31-10-2018