Accreditatie

Wat is een accreditatie?

Accreditatie is in z’n algemeenheid de procedure waarbij een derde partij een garantie op schrift geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten. Voor ons als SNRO is dat enerzijds onderzoeken of een opleiding voldoet aan de vastgestelde eisen. En ook of we meten wat we waarderen en daar groei en ontwikkeling in ontdekken. De opdracht die wij onszelf gesteld hebben is dat we kwaliteitsborging voor hbo opleidingsinstituten graag op een bijzondere manier willen doen. Namelijk door samen met jullie een weg te vinden tussen beoordeling van kwaliteit van de opleidingen aan de ene kant en verbetering en ontwikkeling van deze kwaliteit aan de andere kant.

Het accreditatie proces van de SNRO

Wij vinden het belangrijk heldere achtergrondinformatie te geven zoals onze visie op accrediteren. Onze kernwaarden: kwaliteit, onafhankelijkheid en transparantie hebben geleid tot het beoordelingsinstrument van het Portfolio Accreditatie SNRO, afgekort de ‘PAS’, net als de cesuurkaart. Met deze kaart beoordeeld onze accreditatiecommissie jullie PAS. Bij de PAS komt een handleiding met verklarende woordenlijst. Wanneer accreditatie gelukt is en ons keurmerk hbo- niveau van de SNRO behaald, dan schrijven we jullie instituut bij in het SNRO Register en op onze site. Toekomstige klanten, cliënten of hulpvragers kunnen zo bewezen kwaliteit van een professional die door jullie zijn opgeleid aantonen. Ook zijn er voor hen voordelen voor zoals BTW vrijstelling en vergoedingen.

Aanmelden?

Wilt u, als aanbieder van opleidingen, accreditatie voor uw scholing aanvragen? Vul dan het aanmeldingsformulier op de website in. U ontvangt een offerte op basis van het aantal studiepunten (EC) en het soort opleiding (opleiding, bij- en nascholing, e-learning, systeemaccreditatie). Voor de accreditatie van Medische of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) geldt een vastgestelde prijs.

Aanmeldingsformulier

Test: Klaar voor accreditatie?

Disclaimer: Het invullen van deze test geeft geen garantie op een positieve accreditatie. In een accreditatie wordt de daadwerkelijke inhoud en uitvoering van de opleiding, zoals de uitwerking van bijvoorbeeld een EC-berekening of de bepaling van doelstellingen, beoordeeld en niet alleen de aanwezigheid van materialen op je instituut. Deze test is bedoeld als voorfase op je eigen deelname aan een accreditatieproces omdat er aspecten worden bevraagd die belangrijk zijn bij een accreditatie. Je krijgt als uitkomst een inschatting of je eraan toe bent of dat er nog werk aan de winkel is.