Algemeen en belangrijk

Algemene voorwaarden SNRO
Algemene Voorwaarden, Algemene voorwaarden Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) 2023
VGZ Beleid Alternatieve zorg
Toelichting VGZ beleid Alternatieve zorg
Begrippenlijst SNRO
Onderwijskundige Begrippenlijst SNRO, Alle begrippen die er komen kijken bij accreditatie.
SNRO privacy statement
Privacy Statement van Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO).
SNRO Nieuwsbrief
DE SNRO heeft kwartaallijks nieuwsbrieven. Hier vindt men een overzicht.
SNRO-tarieven 2024
De SNRO heeft geen BTW verplichting. Een accreditatie is voor 3 jaar geldig tenzij anders besloten door het Bestuur. Daarna volgt heraccreditatie.

De certificaatbijdrage geldt per uitgereikt certificaat (MBK en PsBK en bij- en nascholing). De studentbijdrage geldt jaarlijks voor alle studenten aan de opleiding.
STAP-regeling
SNRO als erkend keurmerk voor de STAP-regeling.