Onderwijskwaliteit ontwikkelen

APA-richtlijnen uitgelegd (2018, Surf)
APA-richtlijnen uitgelegd (2018, Surf)
Hulp bij het maken van toetsen (2020 en 2022, Cito)
Hulp bij het maken van toetsen (2020 en 2022, Cito)
Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren (2022, NVAO)
Onderweg naar kwaliteitsvol werkplekleren (2022, NVAO)
Toetsen in het ho (2017, Bohn Stafleu)
Toetsen in het ho (2017, Bohn Stafleu)
Onderzoekend vermogen van docenten in het hbo (2022, Profiel)
Onderzoekend vermogen van docenten in het hbo (2022, Profiel)
Beoordelingsvormen checklists en rubrics (2017, Molkenboer)
Beoordelingsvormen checklists en rubrics (2017, Molkenboer)
Studeerbaar curriculum (2015, VU)
Studeerbaar curriculum (2015, VU)
Toetsmatrijs informatie (2016, SNRO)
Toetsmatrijs informatie (2016, SNRO)
Beroepsbekwaamheid in het hbo (2014, Onderwijsinnovatie)
Beroepsbekwaamheid in het hbo (2014, Onderwijsinnovatie)
Toetsen volgens de toetscyclus deel I (2015, Molkenboer)
Toetsen volgens de toetscyclus deel I (2015, Molkenboer)
Activerende werkvormen (2013, UMC)
Activerende werkvormen (2013, UMC)
Tips bij toetsen (2014, LU)
Tips bij toetsen (2014, LU)
Kompas van Kaats (2010, Management review)
Kompas van Kaats (2010, Management review)
Tips voor het construeren van een toets (2008, Zoezi)
Tips voor het construeren van een toets (2008, Zoezi)
Formuleren van leerdoelen (2010, Zoezi)
Formuleren van leerdoelen (2010, Zoezi)
Kennis- en denkvaardigheden taxonomie Bloom (2012, UvA)
Kennis- en denkvaardigheden taxonomie Bloom (2012, UvA)
Kritische beroepssituaties (2006, Bohn Stafleu)
Kritische beroepssituaties (2006, Bohn Stafleu)
Checklists rendement ho (2007, LU)
Checklists rendement ho (2007, LU)