Vraag en antwoord

Heb je een vraag? Wij hebben het antwoord!

Staat uw vraag betreffende het accreditatieproces er niet bij? Mailt u ons dan via het contactformulier.

Ik ervaar problemen met zoeken in het register.
In het register worden de actuele accreditaties getoond.  De zoekcriteria via het zoekveld zijn 
- de naam van een scholing/ opleiding
- de naam van een opleidingsinstituut. Bij deze  kun je nog als filter gebruiken:&n

lees meer
Wat is een beroepsprofiel en wat zijn vakspecifieke competenties?
In het aanmeldingsformulier (de accreditatie-aanvraag) op de website wordt gevraagd
of u een actueel beroepsprofiel inclusief de vakspecifieke (domein)competenties
kunt overleggen als bewijslast bij de accreditatie.
Het beroepspr

lees meer
Geeft u inhoudelijk advies bij het invullen van de PAS?
Het is de SNRO verboden vooraf advies te verstrekken en vragen te beantwoorden. 
Er zou dan sprake zijn van dubbele petten. 

lees meer
Mag een opleiding een student (gedeeltelijk) vrijstelling geven?
De SNRO staat het geven van vrijstellingen aan studenten niet toe. 
Het is de bedoeling dat de studenten de gehele opleiding volgen. 
Dat nieuwe studenten de stof mogelijk al (gedeeltelijk) gehad hebben zal dat
studie-

lees meer
Mag ik als firma ook accreditatie aanvragen voor bij- en nascholingen?
In een  opleidingssituatie speelt er altijd een ongelijkwaardigheid in de relatie;
de lerende en de opleider staan in een afhankelijkheidsrelatie tot elkaar.
Daarom is het belangrijk dat de opleider geen andere rol, doelen en belan

lees meer
Hoe vind ik een geaccrediteerde opleiding/ scholing in het register?
In het register staan de actuele opleidingen die geaccrediteerd zijn door de SNRO 
op hbo of post-hbo niveau.
De zoekcriteria via het zoekveld zijn de naam van het opleidingsinstituut
en de naam van de opleiding/ scholi

lees meer
Welke beroepsverenigingen zijn er in het CAM veld?
Er bestaan nogal wat beroepsverenigingen in het CAM veld.
In het document Overzicht beroepsverenigingen CAM-veld 
vindt u de ons bekende beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. 
De vermelding in de

lees meer
Ben ik als therapeut BTW-plichtig?

Over de BTW-plicht van therapeuten is de laatste jaren veel te doen geweest. 
Er zijn ook rechtszaken over gevoerd. De uitkomst ervan is dat complementair therapeuten
vrijgesteld zijn van BTW mits ze aan bepaalde eisen vold

lees meer
Hoe check ik of mijn diploma geaccrediteerd is?
Op uw diploma dient het keurmerk te staan van de SNRO en uw persoonlijke SNRO-code.
U kunt deze informatie ook bij het betreffende opleidingsinstituut opvragen.
Dit instituut kan zonodig hierover contact opnemen met Office van de SNRO.<

lees meer
Erkennen beroepsverenigingen de accreditatie van de SNRO?

De SNRO is een onafhankelijke accreditatie organisatie. Een toegekende accreditatie is voldoende voor elke beroepsvereniging in het CAM-veld.
  Of een beroepsvereniging punten aan opleidingen/ scholingen toekent, is aan haar.&n

lees meer
Moet iedere therapeut in het CAM veld een 4- jarige opleiding op hbo niveau hebben?
Er zijn in het verleden al eens door landelijke Zorgverzekeraars concrete brieven geschreven waarin dergelijke eisen werden vermeld. 
Op dit moment zijn er echter nog geen concrete data en afspraken gemaakt door  beroepsverenigingen/

lees meer
Kom ik met mijn MBK/PsBK Plato diploma in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraars?
Om als CAM therapeut voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars in aanmerking 
te komen, moet u een SNRO of CPION geaccrediteerde opleiding MBK en/of PsBK Plato van minimaal 25 EC succesvol te hebben afgesloten. 
Dat is ech

lees meer
Heb ik als BIG geregistreerde vrijstelling voor MBK/ PsBK Plato?
Als BIG geregistreerde heeft u vrijstelling voor MBK / PsBK Plato indien u een medische 
of psychosociale studie (meestal) heeft gevolgd.  
Op de website van de VGZ kunt u nadere informatie hierover vinden:    &

lees meer
Wie geeft mij vrijstelling voor MBK of PsBK Plato?
Een vrijstelling voor MBK of PsBK Plato wordt geregeld door de beroepsverenigingen. 
Zij dienen daarvoor hun akkoord te geven en zetten u dan op de lijst van
geaccrediteerde therapeuten. Dit wordt doorgegeven aan de Zorgverzekeraar

lees meer
Kan ik vrijstelling krijgen voor een deel van MBK of PsBK Plato?
Of u in aanmerking komt voor vrijstelling van (een deel van) de opleiding MBK of PsBK Plato is aan de opleider om te bepalen.
Het gedeelte waarover de vrijstelling gaat moet dan wel geaccrediteerd zijn door SNRO/ CPION of op de lijst van vrijg

lees meer
Waar staat de afkorting MBK en PsBK Plato voor?
MBK Plato staat voor Medische BasisKennis volgens de Plato norm. 
PsBK staat voor Psychosociale BasisKennis volgens de Plato norm. 
Samen worden ze wel benoemd als MPsBK Plato.

De Plato-normen zijn opgesteld in

lees meer
Waar staat de afkorting CAM voor?
De letters CAM staan voor Complementary Alternative or Additive Medicine.
Het betreft hier het alternatieve en aanvullende zorgveld.

lees meer
Wat zijn de eisen om aan een basisberoepsopleiding te beginnen?
Om een SNRO geaccrediteerde opleiding op Hbo-conform niveau te kunnen volgen 
dient u als vooropleiding MBO-4, HAVO of VWO te hebben. 
Deze eisen kunt u bij de verschillende opleidingen vinden onder de term “instroo

lees meer
Wat betekent precies hbo-conform?
De SNRO accrediteert particuliere opleidingen/ scholingen en hanteert daarbij de NVAO normen die gelden voor de reguliere, door de Overheid gefinancierde opleidingen van hbo en post-hbo niveau
en hbo-kwaliteit.
Doordat zij deze NVA

lees meer
Hoe kom ik met mijn geaccrediteerde opleiding voor vergoeding in aanmerking?
De SNRO is een accreditatie- instelling; ze accrediteert vooral private, niet door de overheid bekostigde opleidingen, inclusief die van het complementaire veld (CAM), op hbo- niveau.
  Een geaccrediteerde basisberoepsopleiding va

lees meer
Hoe lang is mijn diploma MBK/PsBK geldig en aan welke eisen moet ik voldoen?
De geldigheid van uw MBK/PsBK Plato diploma is gekoppeld aan het up-to-date houden van uw kennis op dit gebied door MPsBK Plato bij- en nascholing te volgen. 
U kunt uw vraag op zich het beste stellen aan de beroepsvereniging waarvan u li

lees meer
Hoe meld ik als student een klacht over een opleiding?
U kunt zelf een klacht indienen bij de desbetreffende opleiding, aangezien elke opleider een klachtenregeling dient te hebben of een bestaande algemene klachtenregeling toepast.
De SNRO checkt bij de accreditatie of de klachtenregeling van de

lees meer
Systeemaccreditatie/ SA: wanneer kom ik als instituut hiervoor in aanmerking?
 U kunt op de website van de SNRO onder Accreditatie > Accreditatie van uw gehele opleidingsinstituut meer over Systeemaccreditatie (SA) vinden. 

lees meer
Ben je als beroepsopleider na accreditatie nog BTW-plichtig?
 Een beroepsopleider kan momenteel vrijstelling van BTW krijgen door de procedure van de CRKBO
 te volgen (zie www.crkbo.nl). 

lees meer
Wat is het verschil tussen de SNRO en de NVAO accreditatie?
De SNRO en NVAO zijn twee organisaties in verschillende opleidingssegmenten.
- De SNRO is een instituut dat accreditaties verzorgt voor alle private, niet door de overheid bekostigde opleidingen en dus ook voor het complementaire veld (CAM).
lees meer
Kan ik als instituut een externe opleiding MBK/PsBK Plato laten meetellen voor EC?
Een SNRO-geaccrediteerde basisberoepsopleiding mag de EC's van een extern verzorgde MBK/PSBK-Plato opleiding meetellen mits:
- De externe MBK/PsBK Plato-opleiding geaccrediteerd is door SNRO/ CPION.
- Uw opleidingsinstituu

lees meer
Mijn opleiding is geaccrediteerd door CPION; heb ik ook een accreditatie van de SNRO nodig?

De SNRO en CPION zijn beide onafhankelijke accreditatie instellingen.
Een accreditatie van één van beide organisaties is voldoende. 

lees meer
Wat zijn de kosten voor een accreditatie?
U vindt de tarieven van de producten van de SNRO voor de opleider op
Download > Algemeen > Tarieven 2020.
De opleider betaalt naast de kosten van de accreditatie een bedrag per student per jaar.
Voor een bij- en nascho

lees meer
Is er een bewaartermijn voor uitgegeven diploma’s of certificaten?
De bewaartermijn voor een diploma of certificaat is voor het opleidingsinstituut
5 jaar. 

lees meer
Wat betekent het als de accreditatie van mijn opleiding nog “in behandeling” is?
Pas wanneer het accreditatieproces positief is afgerond ontvangt u de Bestuursbrief met daarin vermeld de accreditatie-termijn. Vanaf de hierin vermelde ingangsdatum van de accreditatie volgen de dan instromende studenten een geaccrediteerde opleidin

lees meer
Mag mijn scholingsaanbod open staan voor iedereen?
U kunt uw scholing aanbieden aan elke soort deelnemer. Echter, het SNRO-keurmerk geldt alleen voor die doelgroep die met de juiste, tijdens de accreditatie afgesproken vooropleiding (= instroom-eisen) starten met uw scholing.  Na afron

lees meer
Is mijn scholingsaanbod en opleiding of een bij- en nascholing?
De SNRO geaccrediteerde basisberoepsopleiding omvat een 15+ tot 240 EC en heeft de 
volgende kenmerken:
- Een hbo basisberoepsopleiding duurt langer dan een bij- en nascholing en leidt tot een
  startkwalifica

lees meer
Hoe bepaal ik het aantal EC of de studielast van mijn opleiding?
1 EC = 28 studiebelastingsuren
Bij Accreditatie > Downloads/Publicaties op deze website vindt u diverse artikelen over de EC- berekening. Hierin zijn de onderdelen van een opleidingsprogramma benoemd met daarbij uitleg over de wijze va

lees meer
Welke definitie hanteert de SNRO bij een basisberoepsopleiding?
De SNRO maakt onderscheid tussen een basisberoepsopleiding en bij- en nascholingen.
Een basisberoepsopleiding leidt op tot een beroepskwalificatie in het CAM veld. De eisen zijn vastgelegd in de beroepsprofielen, opleidingsprofielen en de accr

lees meer
Hoe kan ik mijn opleidingsaanbod laten accrediteren?
U kunt het accreditatieproces op de website vinden bij Accreditatie > Het accreditatieproces.
Uw aanbod wordt, afhankelijk van het aantal EC en de opbouw ervan, geaccrediteerd als opleiding,  bij- en nascholing, of opleiding/ bij- en n

lees meer