Overzicht Debbie Roelofs: SNRO literatuurstudie

Debbie Roelofs: SNRO literatuurstudie

Het spanningsveld met verbetering, daar zou ik graag meer over lezen

  • door Anke Buurma
  • Woensdag 2 juni 2021

Debbie is woonzaam in Belgie als voelt ze zich heel Nederlands. Door de tijd waarin we leven hebben we een "Zoom" en zo leer ik veel over de kwalitetisverbetering waar SNRO continu aan werkt met Quality Assurance en Quality Enhancement

Debbie: ‘SNRO heeft me gevraagd literatuur onderzoek te doen naar Quality Assurance en Quality Enhancement. De reden hiervoor is dat SNRO z’n eigen methoden nog beter in kaart wil brengen en door wil ontwikkelen. Over Quality Enhancement is minder te vinden.Het is moeilijk meetbaar. Er wordt nog niet lang naar gekeken. Er is alleen veel literatuur studie gedaan door universiteiten maar weinig uit de praktijk’

 

Zekerheid versus Verbetering, de vertaling denkt dat de lading volgens jou?

Debbie: ‘Accreditatie en zekerheid is niet noodzakelijk helemaal hetzelfde. Er is de externe en de interne kijk. De zekerheid gaat ook om de interne manier. Accreditatie is “extern” en vanbuiten af. Verschillende studies tonen een verband aan tussen die zekerheid en verbetering. Verbetering is een begrip waar veel verschil in mening over bestaat, ook omdat het lastig meetbaar is. SNRO ziet accreditatie als een doorgaand model waar constant aan verbetering wordt gewerkt, het stopt niet. Wanneer de academie de accreditatie slechts als een moment opname ziet kan er zelfs een rem of achteruitgang ontstaan. Als ze het proces in gaan met als inzet ‘we willen ons constant verbeteren’ dan is die kans ook echt groot. De houding van de Academie zelf is erg belangrijk. Een goede leider binnen een academie is sterk bepalend als je kijkt naar die doorgaande lijn in verbetering.’

Hoe kunnen we kwaliteit definiëren in dit onderzoek?

Debbie: ‘Een universele definitie voor kwaliteit in een dienst is er eigenlijk niet. Het is een begrip dat ruim ingevuld wordt is voor wie er mee werkt. Er is altijd meer gekeken naar de kwaliteit van een product en pas later naar die diensten. Stakeholders zijn belangrijk, wat verwachten ze. Er wordt wel constant terug gegrepen naar “Harvey en Green”. Ook zij noemen verschillende definities die gebruikt worden. Zelfs voor onderwijs kun je niet een definitie noemen. Het gaat mee met de tijd en naar mate het onderwijs door ontwikkelt, ontwikkelt de definitie ook mee.’

"Kwaliteitscultuur is een cultuur waarin iedereen binnen de organisatie, niet enkel de kwaliteitscontroleurs, verantwoordelijk is voor kwaliteit", verwoordden onderzoekers Lee Harvey and Diana Green het in 1993 in hun werk "Defining Quality”.

De challange tegenwoordig is niet meer het vinden van informatie maar de beoordeling ervan. De rol van leraar is veel meer empowerment, eerst luisteren en bepalen welke student je voor je hebt en met die informatie aan de slag gaan.'

Als je kijkt naar alle kennis die jij hebt opgedaan door dit onderzoek, denk je dat accreditatie en Quality Assurance Quality Enhancement beter onderwijs voor de student oplevert? Of heb je punten die misschien ook een waarde zouden kunnen hebben?

Debbie: ‘Ja, accreditatie draagt bij aan verbetering van iets waar zij deel van uitmaken. Als je wilt kijken naar wat er nog meer zou kunnen dan denk ik dat “student voice” nog een onderdeel zou kunnen zijn. Het is nu nog niet een onderdeel van de kern van het proces. Er is nu een beoordeling van de materie gemaakt en minder van de ervaring van de student. De kunst is om dat functioneel en interpreteerbaar te maken en ook nog binnen een bepaalde tijd.’

Je noemt de eigenschappen van de lerende organisatie, wat kun je daar over zeggen in dit onderzoek?

Debbie: ‘Een accreditatie-proces kan leiden tot verbetering. Het wil niet zeggen dat het altijd of automatisch tot een doorgaande verbeterende ontwikkeling leidt. Je hebt de insteek van een lerende organisatie nodig om te komen tot die continue verbetering. Met de juiste ambitie kan accreditatie aanzet geven tot het worden van die lerende organisatie.‘

Het “octet van kwaliteit”, wat kun je daar nog meer over zeggen.

Debbie: ‘Het geeft aan welke factoren van invloed zijn en ertoe bijdragen dat een onderwijsinstelling kan werken aan kwaliteit. Deze begrippen bepalen hoe succesvol een accreditatie proces kan zijn. Afhankelijk van wat ze betekenen binnen een instelling, dus waar leidt het toe. Vragen als:

- Wat is een leerling profiel?

- Hoe is de faculteit samengesteld?

- Hoe staat het met het leiderschap?

- Hoe zien zij het proces?

- Is het een springplank naar iets beters?

Het verschilt erg per onderwijs instelling. Is een instelling een lerende organisatie of kan het dat worden? Of moeten er nog echt zaken veranderen om tot verbetering te kunnen leiden. Als een leider een houding heeft van: ‘We willen een lerende organisatie zijn’, en een faculteit denkt: ‘Dat gaat alleen maar extra werk opleveren’, dan conflicteert dit erg. Dit moet intern eerst opgelost worden. Per definitie is er dan minder succes en dat kan in de toekomst wel veranderen maar niet voor dit moment.’

Als we alles samenvoegen, wat zou je nog willen aanvullen?

Debbie: ‘Die verbetering vind ik boeiend. De invloed van accreditatie en het spanningsveld met verbetering, daar zou ik graag nog verder over lezen en leren. Ik zou ook nog meer willen lezen over het cam-veld. Ik zou andere bronnen willen vinden en ik weet niet waar ik dat moet vinden.‘

Merci Anke

Anke Buurma

Anke Buurma, Fotograaf en Digital Marketeer

Nieuwsgierig! Dat ben ik in een woord. Geboren als schippersdochter voer ik de eerste jaren van mijn leven met mijn ouders en zussen op een spits. We waren veel op de Seine en in Noord Frankrijk. Dat heeft mij gemaakt tot iemand die altijd kijkt waar ik ben, en hoe het daar gaat. Ik denk dan: “wat is hier “gewoon” en inspireert mij dat om door te vragen, te leren of om vriendschappen te sluiten”. Ik geniet daar enorm van! Opgroeien deed ik op een schippersinternaat in Zwolle. Ik werkte een tijd in de financiële wereld, in klassieke marketing en als commercieel directeur, alvorens ik zelfstandig werd en een eigenwijze content marketeer. Nu kies ik heel bewust voor wie ik werk. De wereld en haar bewoners moeten echt en op lange termijn mooier en gelukkiger worden door wat ik doe, dat is mijn missie! Tijdens de ontdekkingsreis van het ondernemerschap overkwam mij nog iets bijzonders. Na 6 jaar kwam mijn kinderwens uit! Ziekenhuisbezoek had niets opgeleverd. Ik was via via op de acupunctuur-bank van Manuela uit Zwolle terecht gekomen. Haar werk in combinatie met de vrijheid die ik voelde waren magisch! Dat maakt dat ik me nu met hart en ziel inzet op dit platform en jullie mee wil nemen in mijn nieuwsgierige reis. Ik gun iedereen de magie die ik vond… on ne va Anke