Overzicht Instituut voor Celzouttherapie

Instituut voor Celzouttherapie

Deelopleiding/specialisatie Celzoutconsulent
  • Studiepunten: 16.39
  • Geldig vanaf: 01-02-2023
  • Geldig tot: 01-02-2026

Deelopleiding/specialisatie Celzouttherapeut
  • Studiepunten: 15.1
  • Geldig vanaf: 01-02-2023
  • Geldig tot: 01-02-2026

Instituut voor Celzouttherapie

Instituut voor Celzouttherapie

De deelopleiding Celzouttherapie (HBO conform & geaccrediteerd) van het Instituut voor Celzouttherapie is modulair opgebouwd en bestaat uit vier achtereenvolgende verdiepingsstappen. U kunt zelf bepalen in welk tempo en hoe ver u zich gaat bekwamen. Na deelname aan een module ontvangt u altijd een deelname bewijs. Na het voltooien van module 1-3 kunt u in aanmerking komen voor het Celzoutconsulenten diploma en na het voltooien van module 1-4 kunt u in aanmerking komen voor het Celzouttherapeuten diploma.