Overzicht STAP-regeling

STAP-regeling

SNRO als erkend keurmerk voor de STAP-regeling

  • door Anke Buurma
  • Vrijdag 31 maart 2023

Na een lange procedure met een succesvol afgeronde pilot voor de erkenning van keurmerken voor
het STAP-scholingsregister en de hierop volgende periode van de bijstelling van criteria en
voorwaarden wordt het SNRO-keurmerk gerespecteerd voor wat het is:

Het doet ons enorm deugd om eindelijk het positieve nieuws te kunnen meedelen dat door de SNRO
geaccrediteerde opleidingen in aanmerking komen voor het STAP-scholingsregister. Het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar goedkeuring uitgesproken om de SNRO op te
nemen in de lijst van erkende instanties zoals aangegeven op de officiële website 
stapvooropleiders.nl.

Hoe gaat het nu verder?
De officiële erkenning is een feit, maar de administratieve afhandeling laat nog even op zich
wachten. Zo is de erkenning van het SNRO-keurmerk nog niet zichtbaar in de officiële communicatie
van het Ministerie, de DUO en het UWV. Wanneer die zichtbaarheid er wel is, is nog niet duidelijk.
Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte.

Wanneer wij toegang krijgen tot het registratiesysteem zullen wij beginnen met het invoeren van de
gegevens van de bij ons geregistreerde opleidingsinstituten. Hierin zijn wij naast onze eigen
voorwaarden ook gebonden aan de voorwaarden zoals gesteld door de Rijksoverheid. Deze zijn
eveneens te vinden op de website stapvooropleiders.nl. Wanneer u als opleider aan alle
voorwaarden voldoet en wij u hebben geregistreerd, dan is het de bedoeling dat u zelf uw
opleidingsaanbod opgeeft. Pas als dit is erkend kunnen uw studenten in aanmerking komen voor het
STAP-scholingsbudget, mits ook zij voldoen aan de door het Ministerie gestelde eisen
(rijksoverheid.nl).


Deze officiële erkenning is de eerste stap in een langdurig administratief proces. Wat betreft de
afhandelingstermijn blijven wij u helaas een antwoord schuldig, al beloven wij u op de hoogte te
houden van alle verdere ontwikkelingen via onze website. Wij hopen op uw begrip en vragen u om
ons kantoor niet te overstelpen met vragen over de STAP-regeling. Dit proces is voor ons namelijk
even nieuw als voor u, waardoor onze kantoormedewerkers voor hun antwoorden ook aangewezen
zijn op de informatie zoals gepresenteerd op de hierboven al genoemde officiële websites.

Anke Buurma

Anke Buurma, Fotograaf en Digital Marketeer

Nieuwsgierig! Dat ben ik in een woord. Geboren als schippersdochter voer ik de eerste jaren van mijn leven met mijn ouders en zussen op een spits. We waren veel op de Seine en in Noord Frankrijk. Dat heeft mij gemaakt tot iemand die altijd kijkt waar ik ben, en hoe het daar gaat. Ik denk dan: “wat is hier “gewoon” en inspireert mij dat om door te vragen, te leren of om vriendschappen te sluiten”. Ik geniet daar enorm van! Opgroeien deed ik op een schippersinternaat in Zwolle. Ik werkte een tijd in de financiële wereld, in klassieke marketing en als commercieel directeur, alvorens ik zelfstandig werd en een eigenwijze content marketeer. Nu kies ik heel bewust voor wie ik werk. De wereld en haar bewoners moeten echt en op lange termijn mooier en gelukkiger worden door wat ik doe, dat is mijn missie! Tijdens de ontdekkingsreis van het ondernemerschap overkwam mij nog iets bijzonders. Na 6 jaar kwam mijn kinderwens uit! Ziekenhuisbezoek had niets opgeleverd. Ik was via via op de acupunctuur-bank van Manuela uit Zwolle terecht gekomen. Haar werk in combinatie met de vrijheid die ik voelde waren magisch! Dat maakt dat ik me nu met hart en ziel inzet op dit platform en jullie mee wil nemen in mijn nieuwsgierige reis. Ik gun iedereen de magie die ik vond… on ne va Anke